JUBAR, s.r.o. Inženyrské sítě, vodovody a kanalizace

Vstup pro klienty
Vodovody a kanalizace
Komplexní řešení

Nabídka našich služeb

Naše firma se zaměřuje na široké spektrum inženýrských sítí, zejména v následujících oblastech:

  • Výstavba inženýrských sítí se specializací na vodovody, kanalizace, plynovody a kabelové rozvody
  • Zhotovení vodovodních, kanalizačních, plynovodních i elektro přípojek
  • Rekonstrukce vodovodních a kanalizační řádů
  • Odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech
  • Provádění zemních prací
  • Provoz vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
  • Výstavba komunikací, zpevněných ploch a parkovišť ze živic i zámkové dlažby
JUBAR, spol. s r.o.
Stonava 842
735 34 Stonava

Tel.: +420 596 425 184
FAX: +420 596 411 578